2014 Բեռնել

Եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարութեան գործը
Հեղինակ - Գարեգին սրկ.Յովսէփեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 118