2018 Բեռնել

Գիրք Ատենական; Ճշմարիտ նշանակութիւն կաթուղիկէութեան: Վկայութիւնք հայրապետաց յաղագա միոյն բնութեան Քրիստոսի: Յաղագս պահոց
Հեղինակ - Ալեքսանդր Ա. Ջուղայեցի; Գևորգ վրդ. Մխլայիմ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2018 Էջ 255