Հնատիպ գրքեր Բեռնել

Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Ամստէրդամ Հրատարակության տարեթիվը` 1666 Էջ 1470

 

Կարդալ առցանց