Կոմիտաս - 150 Բեռնել

Կոմիտաս: Հայ երգի ազգային նկարագիրը եւ ազատագրական ու հայրենասիրական գաղափարներու եւ կոտորածներու արտացոլումը իր երաժշտութեան մէջ (համառօտ ակնարկ)
Հեղինակ - Ժիրայր Րէիսեան Հրատարակիչ` Ա. հ. Հրատարակության վայրը` Անթիլիաս Հրատարակության տարեթիվը` 2015 Էջ 66