Կոմիտաս - 150 Բեռնել

Երկերի ժողովածու: Հ. 13, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ե, Ժողովրդական երգերի ժողովածու («Ձայնակարգային»): Ֆաքսիմիլային հրատարակություն
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2004 Էջ 223