2007 Բեռնել

«Կիպրիանոս» աղոթագիրք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջﬕածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 112

ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ ՈՐ ԿՈՉԻ ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ վասն ամենայն ազգ պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ:

Սույն Աղոթագիրքը 1953 թ. Երուսաղեմում տպագրված «Կիպրիանոս» աղոթագրքի վերահրա տարակությունն է:

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹՅԱՄԲ «ՍԱՐԳԻՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ