«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Հրահանգ Ս. Էջմիածնի միաբանական ժողովների
Հրահանգ Ս. Էջմիածնի միաբանական ժողովների
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 10
Դատաստանագիրք. Կիլիկեան դատաստանագիրք XIII  դարի
Դատաստանագիրք. Կիլիկեան դատաստանագիրք XIII դարի
Հեղինակ - Սմբատ Իշխան Գունդստաբլ Հրատարակիչ` Ղլտճեան Արսէն վրդ., Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 82
Արարատ պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական աթոռոյ Ս Էջմիածնի: 1918- ՌՅԿԷ
Արարատ պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական աթոռոյ Ս Էջմիածնի: 1918- ՌՅԿԷ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 280
Հայրենի յիշատակներ: Ա Դէպի Նարեկայ վանքը: (Արտատպուած «Արարատ» ամսագրէն)
Հայրենի յիշատակներ: Ա Դէպի Նարեկայ վանքը: (Արտատպուած «Արարատ» ամսագրէն)
Հեղինակ - Աճէմեան Հայկ Հրատարակիչ` տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 16
Օրացույց 1919 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4412-4413 եւ տօմարական թուականին  ՌՅԿԸ-Թ-1368-9
Օրացույց 1919 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4412-4413 եւ տօմարական թուականին ՌՅԿԸ-Թ-1368-9
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Մ. Աթ. Ս. Էջմիածնի Հրատարակության վայրը` Վաղարշապատ Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 238
«Արարատ»-ի 50-ամեայ նիւթերի ցանկ: Յաւելուած «Արարատ»-ի 1918թ. 50-ամեակի առթիւ: (Արտատպած Արարատ ամսագրից)
«Արարատ»-ի 50-ամեայ նիւթերի ցանկ: Յաւելուած «Արարատ»-ի 1918թ. 50-ամեակի առթիւ: (Արտատպած Արարատ ամսագրից)
Հեղինակ - Աղանեան Գիւտ Հրատարակիչ` Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 16
Պատերազմի ապագան
Պատերազմի ապագան
Հեղինակ - Զաւէն եպիսկոպոս Հրատարակիչ` տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918, շապիկին՝ 1919 Էջ 30
Արարատ պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական աթոռոյ Ս Էջմիածնի: 1919- ՌՅԿԶ
Արարատ պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական աթոռոյ Ս Էջմիածնի: 1919- ՌՅԿԶ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 88
Ժամանակաւոր օրէնք: Հաստատւած է համաձայն 1919 թւի ապրիլի 27-ի օրենքի, Մինիստրների խորհրդի մայիսի 23-ի նիստում: Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնավարական հաստատութիւնների
Ժամանակաւոր օրէնք: Հաստատւած է համաձայն 1919 թւի ապրիլի 27-ի օրենքի, Մինիստրների խորհրդի մայիսի 23-ի նիստում: Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնավարական հաստատութիւնների
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 84
Թիւրքահայ աղէտը: Պատմական փաստաթուղթեր: Ա. տեղեկագիր Տէր Մ…արք Օ…ի  Նախկին Պատրիարք Թիւրքիոյ Հայոց: Նոր ծանոթութիւններով և յաւելուածներով:
Թիւրքահայ աղէտը: Պատմական փաստաթուղթեր: Ա. տեղեկագիր Տէր Մ…արք Օ…ի Նախկին Պատրիարք Թիւրքիոյ Հայոց: Նոր ծանոթութիւններով և յաւելուածներով:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Աճեմեան Հայկ, տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 48
Հաշւետւութիւն Երեւանի նահանգի կօօպերատիւների միութեան: Բ տարի 1918 թիւ Երեւան քաղաք
Հաշւետւութիւն Երեւանի նահանգի կօօպերատիւների միութեան: Բ տարի 1918 թիւ Երեւան քաղաք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` (հրատ. «Հայաստանի կօօպերացիա»-յի), տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 16
Օրացոյց 1920 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4413-4414 եւ տօմարական թուականին ՌՅԿԹ-Հ-1369-70
Օրացոյց 1920 թուականին Քրիստոսի: Հայոց 4413-4414 եւ տօմարական թուականին ՌՅԿԹ-Հ-1369-70
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Մ. Աթ. Ս. Էջմիածնի Հրատարակության վայրը` Վաղարշապատ Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 237