2016

ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս․ Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 600