2009

Մեկնութիւն աւետարանին որ ըստ Մատթէի” (Ե18 ԻԸ 20) (ԺԳ. ԺԴ. դդ.), Նոր Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Դ., գրաբար բնագիր
Մեկնութիւն աւետարանին որ ըստ Մատթէի” (Ե18 ԻԸ 20) (ԺԳ. ԺԴ. դդ.), Նոր Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Դ., գրաբար բնագիր
Հեղինակ - Յովհաննէս Ծործորեցի, Կազմողներ՝ Գոհար Ղազարյան, Սեդա Ստամբոլցյան, Գայանե Ներսիսյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 680
Մեկնութիւն Եսայեաց, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԱ., գրաբար բնագիր
Մեկնութիւն Եսայեաց, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԱ., գրաբար բնագիր
Հեղինակ - Յովհաննէս Մուշի Որդի,Աշխտ.՝ Արմեն Տեր Ստեփանյան, Անահիտ Մխիթարյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Մի մեծի կյանքը, (ս. Բարսեղ Մեծ), վարքագրական վեպ
Մի մեծի կյանքը, (ս. Բարսեղ Մեծ), վարքագրական վեպ
Հեղինակ - Պապադոպուլոս Ստիլիանոս, Հունարենից թրգմ.՝ Սիմոն Կրկյաշարյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 400
Մուղնու սուրբ Գևորգ վանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Մուղնու սուրբ Գևորգ վանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Հեղինակ - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 63
Յայսմաւուրք Տէր Իսրայելի Բ
Յայսմաւուրք Տէր Իսրայելի Բ
Հեղինակ - Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Ներսես Մոկացի
Ներսես Մոկացի
Հեղինակ - Դոլուխանյան Աելիտա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 207
Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Բ
Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Բ
Հեղինակ - Պետրոս Հովհաննսիյան, Դավիթ Գյուրջինյան, Ղևոնդ քհն. Մաիլյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 503
Ոգու ամրոցներ, Բ. հրատարակություն
Ոգու ամրոցներ, Բ. հրատարակություն
Հեղինակ - Սուրենյան Կարպիս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 127
Պապիկ և թոռնիկ, Հոգևոր ընթերցումներ Ը
Պապիկ և թոռնիկ, Հոգևոր ընթերցումներ Ը
Հեղինակ - Խրիմյան Հայրիկ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 336
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Հեղինակ - Ավետիս Պերպերեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Սիրաք և Սամվել, Հոգևոր ընթերցումներ
Սիրաք և Սամվել, Հոգևոր ընթերցումներ
Հեղինակ - Խրիմյան Հայրիկ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 224
Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը 1945-2006
Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը 1945-2006
Հեղինակ - Սարգսյան Եղիշե ավագ քահանա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 408