2012 Բեռնել

Մեկնութիւն Յովհանու Աւետարանի
Հեղինակ - Ս. Գրիգոր Տաթևացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 636