2014 Բեռնել

Հայ միջնադարյան փիլիսոփայություն: Մաս Ա – Հին շրջան և վաղ միջնադար:
Հեղինակ - Ս. Ս. Արեվշատյան , Կ. Ա. Միրումյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 615