2016 Բեռնել

«Վարդապետք Հայոց հիւսիսային կողմանց» և նրանց ինքնությունը
Հեղինակ - Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 288