2016 Բեռնել

Խորհրդակատարութիւն Ս. Պատարագի հավատացյալ ժողովրդի համար
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 78