2009 Բեռնել

Մեկնութիւն Եսայեաց, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԱ., գրաբար բնագիր
Հեղինակ - Յովհաննէս Մուշի Որդի,Աշխտ.՝ Արմեն Տեր Ստեփանյան, Անահիտ Մխիթարյանի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ