2015 Բեռնել

Մյուռոնօրհնությունը ԺԹ.-ԻԱ. դարերում: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2015 Էջ 678