2015 Բեռնել

Մեկնութիւն մարգարէութեանն Երեմիայ
Հեղինակ - Ս. Յովհան Ոսկեբերան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2015 Էջ 472