2017

«Յիշատակարան»
«Յիշատակարան»
Հեղինակ - Թովմա Մեծոփեցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 114
Շուշան-Վարդենի: Վարքագրական վիպակ
Շուշան-Վարդենի: Վարքագրական վիպակ
Հեղինակ - Պարսամյան Անահիտ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 199
Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները:
Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 143
Պատմագիտական ուսումնասիրություններ
Պատմագիտական ուսումնասիրություններ
Հեղինակ - Հովհաննիսյան Պետրոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` Էջ 747
Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 255
Ցանկ աստուածաշնչեան ամենօրեայ ընթերցումների տեղիների 2018 հասարակ թուականին Քրիստոսի
Ցանկ աստուածաշնչեան ամենօրեայ ընթերցումների տեղիների 2018 հասարակ թուականին Քրիստոսի
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 47
Օծումն հիւանդաց: Խորհրդի խնդիրը հայ եկեղեցում
Օծումն հիւանդաց: Խորհրդի խնդիրը հայ եկեղեցում
Հեղինակ - Բագրատ եպս. Գալստանյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 155
Օրացոյց  2017: Պաշտօնական օրացոյց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Օրացոյց 2017: Պաշտօնական օրացոյց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Հեղինակ - Միքայէլ եպս. Աջապահեան, Արտակ եպս. Տիգրանեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 253
Օրացույց սեղանի 2017
Օրացույց սեղանի 2017
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ
Святой Григорий Татеваци и его нравоучение
Святой Григорий Татеваци и его нравоучение
Հեղինակ - Гевонд Вардапет Оганесян Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2017 Էջ 271