«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից. Ի պէտս վարժարանաց. Շրջան առաջին. Գ տպագրություն
Հեղինակ - Կոստանեանց Կարապետ Հրատարակիչ` Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1920 Էջ 28