«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Կանոնադրութիւն հանքային, շինարարական, առևտրա-արդիւնաբերական և գիւղատնտեսական ակցիօներական ընկերութեան Հայաստանում /կրկնօրինակ/
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 28