«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Թեթեւ հրետանու կօմանդներ: (Հետեւակի, հրանօթի եւ մարտկոցի վարժութիւններ) /լուսատիպ վերատպություն/
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 40