2011 Բեռնել

Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Է. Յուլիս
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2011 Էջ 341