«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Հաշւետւութիւն Երեւանի նահանգի կօօպերատիւների միութեան: Բ տարի 1918 թիւ Երեւան քաղաք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` (հրատ. «Հայաստանի կօօպերացիա»-յի), տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 16