Հնատիպ գրքեր

Հեղինակ - Ֆրանչիսկոս Ռիվոլա Հրատարակիչ` Ամբրոսյան վարժարանի Հրատարակության վայրը` Միլան Հրատարակության տարեթիվը` 1624 Էջ 311
Առաւել պարզաբանութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան
Առաւել պարզաբանութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան
Հեղինակ - Ուրբանյան Հրատարակիչ` Ուրբանյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1630 Էջ 279
Գիրք որ կոչի ընդհանրական
Գիրք որ կոչի ընդհանրական
Հեղինակ - Ս. Ներսէս Դ. Շնորհալի Հրատարակիչ` Խալդարեանց Խոջմալի որդի պրն. Գրիգոր Հրատարակության վայրը` Սանկտպետրբուրգ Հրատարակության տարեթիվը` 1788 Էջ 336