Լուրեր

Համալրվեց Սբ․ Էջմիածնի Մատենադարանի մամուլի հավաքածուն ․․․

Համալրվեց Սբ․ Էջմիածնի Մատենադարանի մամուլի հավաքածուն ․․․

  • 27 Jan 2022
  • Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը 2013 թվականից հրատարակում է «Wisdom» (Իմաստություն) ամսագիրը։ Այն 2020 թ․ մայիսի 6-ին հաշվարկվել է «SCOPUS» գիտաչափական շտեմարանում՝ 0․2 միավոր ազդեցության գործակցով զբաղեցնելով 406-րդ տեղը 606 ամսագրերի շարքում։

    Այսուհետ այս արժեքավոր ամսագրի բոլոր համարները հասանելի են Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանում, իսկ թվային տարբերակները հասանելի են Ս․ Էջմիածնի Մատենադարանի էլեկտրոնային գրացուցակում հետևյալ հասցեով` http://etchmiadzinlibrary.am/images/Magazin/Wisdom.html

    shape
    book-shape