Լուրեր

Համալրման շարունակական ընթացք

Համալրման շարունակական ընթացք

 • 30 Jun 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի գրասենյակի տնօրեն Գերաշնորհ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանին է նվիրել սույն արժեքավոր գրքերը՝

  ???? [Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ]: /Պակասավոր օրինակ. 1-34, 620-650 էջերը բացակայում են/.-[Կ.Պօլիս, 1872].-35-620 էջ:

  ???? Տէր-Մինասեանց Երուանդ վրդ.- Հայոց եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ.- Էջմիածին, 1908.-ԺԱ.+335 էջ:

  ???? Բաբայան Էդուրադ-Հին Թիֆլիսի հայկական հետքերով.-Երևան, 2021.-127+քարտեզ:

  Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի տնօրենությունն իր երախտագիտությունն է հայտնում Գերաշնորհ Սրբազան Հորը՝ արժեքավոր նվիրատվության համար:

  shape
  book-shape